Skip to content Skip to footer

Kurs spadochronowy AFF – na czym polega i czego można się na nim nauczyć?

Chcąc zostać skoczkiem spadochronowym, osoba zainteresowana musi odbyć specjalistyczne szkolenie AFF. Na szczęście nie jest to trudne – w Polsce istnieje wiele licencjonowanych punktów, w których na taki kurs można się zapisać. Jak taki kurs wygląda i czego można się w jego trakcie nauczyć?

Wszystko zaczyna się od teorii!

Kurs spadochronowy rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi, które obejmują podstawy zachowania się w powietrzu, znajomość zagadnień prawa lotniczego (oczywiście w pewnym zakresie) i poznanie sprzętu. Etap ten kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do przejścia do kolejnego etapu szkolenia na skoczka spadochronowego.

Etap ten ma charakter praktyczny i odbywa się zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Rozpoczyna się on od naziemnego szkolenia praktycznego, które polega na ćwiczeniu odpowiedniej pozycji spadania i na nauce manewrowania spadochronem. Dopiero na końcu kandydat przystępuje do etapu „powietrznego”, który polega na oddaniu jednego skoku z określonej wysokości.

Jak to wygląda w praktyce?

Praktyczny kurs „powietrzny” pozwala jego uczestnikowi zapoznać się z warunkami poruszania w powietrzu, obsługą samego spadochronu i nauce stabilizacji lotu, wraz przyjęciem odpowiedniego ułożenia spadochronu. Etap ten kończy się egzaminem, dzięki któremu jego uczestnik staje się skoczkiem spadochronowym.

Jak przebiega taki egzamin? W głównej mierze polega on na wykonywaniu określonych poleceń instruktora. W czasie jego trwania, mogą wystąpić różne sytuacje nieprzewidziane, w trakcie których uczestnik szkolenia będzie musiał odpowiednio zareagować. Egzamin ten również ma charakter wewnętrzny.

Co potem?

Podstawowy kurs spadochronowy kończy się egzaminem, którego zdanie uprawnia do skakania wraz z instruktorem. Chcąc skakać samemu, należy wykonać 50 skoków i mieć za sobą określony czas swobodnego spadania. Po zaliczeniu tego etapu, uczestnik kursu spadochronowego staje się skoczkiem samodzielnym.

Reasumując, zdobycie patentu skoczka spadochronowego nie jest trudne. Sam kurs nie trwa długo i – w zależności od przyjętego wariantu – może trwać 1, 2 lub 3 dni. Kursy na spadochroniarzy mają często charakter weekendowy, gdyż ich zorganizowanie w tym czasie jest po prostu łatwiejsze.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z PL Strefy.