Skip to content Skip to footer

Leczenie Alzheimera w Warszawie

Osoby starsze coraz częściej decydują się na domy opieki. Ich wybór jest podyktowany często względami zdrowotnymi, a wybrane schorzenia przesądzają o wyborze placówek medycznych i opiekuńczych, wyspecjalizowanych w opiece nad osobami starszymi i chorymi. W takich placówkach leczeni są również pacjenci chorujący na chorobę Alzheimera.

Kto powinien zdecydować się na dom opieki

Przed wyborem konkretnej placówki z myślą o umieszczeniu w niej osoby chorej na Alzheimera warto przyjrzeć się dokładnie, jaki zakres opieki oferuje wybrany dom opieki Warszawa posiada takie placówki w wielu dzielnicach, przy czym zakres ich opieki oraz wysokość odpłatności jest bardzo zróżnicowana. Leczenie Alzheimera wymaga przede wszystkim całodobowej opieki, sprawowanej nad pacjentem, który może nie pamiętać o niektórych wydarzeniach, ale również o konieczności wykonywania wybranych działań. Chorzy mogą nie pamiętać np., że wstawili wodę na herbatę, co może spowodować bezpośrednie zagrożenie w postaci pożaru. Takie objawy mają chorzy z bardzo zaawansowanym poziomem choroby. To właśnie oni powinni zdecydować się na całodobową opiekę w domach opieki, bowiem ich problemy z pamięcią mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Leczenie Alzheimera – nie tylko farmakologia

Choroba Alzheimera w wielu przypadkach kojarzy się w zakresie leczenia dość jednoznacznie – z leczeniem farmakologicznym, w czasie którego chorzy mogą być w różnym stanie swoistego otępienia. Rodzaj i częstotliwość stosowania preparatów medycznych powinny być dostosowywane do potrzeb każdego pacjenta, dlatego domy opieki takie jak http://www.kasmin.pl/ mają bardzo często zatrudnionych lekarzy specjalistów – geriatrów, neurologów i psychiatrów – którzy są w stanie tak dobrać pacjentom leki, aby leczenie Alzheimera nie miało zbyt wielu skutków ubocznych. Ze względu na częstotliwość stosowania leków oraz problemy z pamięcią domy opieki zapewniają całodobową opiekę pielęgniarską. Personel jest w stanie reagować natychmiast na każde zachowania pacjenta z Alzheimerem, które są niepożądane i odbiegają od przyjętych standardów.

W wielu przypadkach osoby z Alzheimerem są izolowane. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, dlatego w domach opieki chorzy często korzystają z dodatkowych zajęć, których zadaniem jest angażowanie osób starszych do różnych aktywności, a jednocześnie aby w ten sposób nadal stymulować ich mózg do aktywnego działania. Wspólne działania seniorów mogą również wpłynąć pozytywnie na ich samopoczucie.