Skip to content Skip to footer

Szkolenie ITIL dla profesjonalistów z branży IT

Dział IT to miejsce, w którym spotykają się różne jednostki oraz różne oczekiwania. Dlatego przed kierownikiem projektu, który zajmuje się projektami IT, staje wiele wyzwań. Musi on posiadać umiejętność rozpoznawania potrzeb biznesu, ale także musi je przekazać pracownikom IT, co może być zadaniem utrudnionym. Podobne trudność napotyka się w kontaktach z dostawcami zewnętrznymi. Szkolenie ITIL, z którego mogą korzystać zarówno kierownicy projektów, jak i pracownicy działów IT, precyzuje niektóre aspekty pracy w IT oraz umożliwia wdrożenie międzynarodowych rozwiązań.

Po co w firmie ITIL


W zasadzie można by zadać pytanie, dlaczego firmy mają inwestować w szkolenia ITIL, wysyłając na nie swoich pracowników, zwłaszcza że jest inwestycja najczęściej w całą ścieżkę certyfikacyjną. ITIL jest międzynarodowym standardem, który ujednolica mierniki, pomagające w ocenie pracy pracowników oraz przy ustalaniu wydajności pracowników. ITIL omawia również cykl życia usługi. Ta wiedza pomocna jest przy ocenie zaangażowania pracowników w powtarzalne problemy i zdarzenia, związane z korzystaniem z usług IT. Eliminacja najbardziej typowych błędów oraz określenie etapu życia usługi pozwoli na lepsze dopasowanie zasobów ludzkich i finansowych do potrzeb użytkowników. Dzięki stosowaniu uniwersalnych rozwiązań dział IT może również wdrożyć normę ISO/IEC 20000, charakteryzującą normę zarządzania usługami informatycznymi.

Zakres szkolenia ITIL


Szkolenie ITIL w wersji podstawowej (ITIL Foundation) to szkolenie, zakończone egzaminem. Można na nim poprzestać, można również swoją wiedzę pogłębiać w kolejnych obszarach, związanych z działem IT, aby finalnie uzyskać certyfikat ITIL Expert. Szkolenie w wersji podstawowej podzielone jest na kilka sekcji. Jego głównym założeniem jest przekonanie uczestników szkolenia o usługowym charakterze pracy działów IT, co przekłada się także na umiejętność zarządzania projektem w kontekście współpracy z biznesem. Ważna umiejętności, którą nabywają uczestnicy szkolenia, to umiejętność przekładania wiedzy biznesowej na wiedzę informatyczną. Uczestnicy poznają cykle życia usługi, ale również zapoznają się z procesem ustawicznego doskonalenia. W zakresie usług uczestnicy zapoznają się z etapem projektowania usług, ale również z etapem przekazania usług na etapie wdrożenia nowego rozwiązania. Ostatnim etapem dotyczącym usługi jest proces eksploatacji usługi, w którym realizowane jest doskonalenie usługi oraz zarządzanie udostępnionymi usługami.
Uzupełnieniem wiedzy jest umiejętności zarządzania aplikacjami oraz eksploatacją systemów.
Te i inne szkolenia znajdziesz w ofercie https://inprogress.pl/.