Skip to content Skip to footer

Jak działa trójfazowy licznik energii elektrycznej?

Licznik prądu trójfazowego to całkujący miernik, służący do pomiaru energii elektrycznej. Jego wskazanie służy jako podstawa do rozliczeń między odbiorcą energii, a jej dostawcą.

Działanie liczników trójfazowych

Narzędzia elektryczne wykorzystują liczniki trójfazowe zainstalowane w pomieszczeniach do mierzenia energii elektrycznej dostarczanej do celów rozliczeniowych. Zazwyczaj są one kalibrowane w jednostkach rozliczeniowych, najczęściej w kilowatogodzinie. Zazwyczaj informacje wyświetlane przez licznik trójfazowy są czytane po każdym okresie rozliczeniowym. Kiedy wymagane są oszczędności energii w pewnych okresach, niektóre liczniki trójfazowe mogą mierzyć zapotrzebowanie, maksymalne wykorzystanie mocy w pewnych odstępach czasu. Pomiar dzienny pozwala zmieniać stawki elektryczne w ciągu dnia, aby rejestrować użytkowanie w okresach wysokich cen i poza szczytem, przy niższych kosztach. Ponadto, w niektórych obszarach trójfazowy licznik energii elektrycznej może posiadać przekaźniki do odrzucenia obciążenia. Najczęstszą jednostką miary, którą wyświetla licznik trójfazowy jest kilowatogodzina [kWh], która jest równa ilości energii zużytej przez obciążenie jednego kilowatatu w ciągu jednej godziny lub 3600 000 dżuli. Niektóre firmy zajmujące się elektrycznością używają megajou SI. Moc bierna mierzona jest przez trójfazowy licznik energii elektrycznej w tysiącach godzin reaktywnych woltomierzy (kvarh). Zgodnie z konwencją, obciążenie opóźnione lub indukcyjne, będzie miało dodatnią moc bierną. Natomiast wiodący lub pojemnościowy ładunek będzie miał ujemną moc bierną.

Obciążenia odnotowywane przez licznik prądu trójfazowego

Zniekształcenia prądu elektrycznego przez ładunki są mierzone na kilka sposobów. Współczynnik mocy to stosunek mocy oporowej (lub rzeczywistej) do woltomperów. Obciążenie pojemnościowe ma wiodący współczynnik mocy, a obciążenie indukcyjne opóźniony. Obciążenie czysto oporowe wykazują współczynnik mocy wynoszący 1. Obecne harmoniczne są miarą zniekształcenia kształtu fali. Na przykład elektroniczne obciążenia, takie jak zasilacze komputerowe, pobierają prąd na szczyt napięcia, aby wypełnić ich wewnętrzne elementy pamięci masowej. Może to doprowadzić do znacznego spadku napięcia w pobliżu szczytu napięcia zasilającego, co wskazuje na spłaszczenie kształtu. To spłaszczenie powoduje nieparzystą harmonię, która jest niedopuszczalna, jeśli przekraczają określone granice, ponieważ są nie tylko marnowane, ale mogą zakłócać działanie innego sprzętu. Emisje harmoniczne są uregulowane przez prawo w UE oraz wielu innych krajach.

Więcej o licznikach prądu dowiesz się na stronie https://www.egniazdka.pl/licznik-energii-elektrycznej-trojfazowy-dwutaryfowy-le-04d-p-1715.html