Skip to content Skip to footer

Gospodarka odpadami a OBIKŚ

Wysypiska śmieci to jedna z gałęzi gospodarki, która szybko nie zostanie zastąpiona przez cokolwiek innego. Trudno jest pozbyć się odpadów w lepszy sposób, jak zwieźć je do miejsca, gdzie są segregowane i czekają albo na przetworzenie, albo na naturalny rozkład. Tak czy inaczej, w każdym przypadku wydzielają one do powietrza przeróżne substancje.

Etapy powstawanie wysypiska

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. https://obiks.pl/ posiada odpowiednie kwalifikacje pomiarowe w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523). Dzięki temu może swobodnie pomagać w mierzeniu jakości powietrza podczas każdego etapu istnienia miejsca zwanego wysypiskiem śmieci.

Monitoring składu powietrza może być przeprowadzany od etapu przedeksploatacyjnego, kiedy to teren jest dopiero przygotowywany, a właściciel czeka na pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów. Pomiary są możliwe również przy kolejnym etapie istnienia składowiska – podczas etapu eksploatacji trwającego od momentu uzyskania zgody na użytkowanie składowiska odpadów aż do momentu uzyskania potwierdzenia i zgody na zamknięcie go bez uwzględnienia powodu takowego zamknięcia. Trzecim etapem,przy którym możliwe są pomiary jakości powietrza to okres aż trzydziestu lat następujących zaraz po tym, jak składowisko odpadów zostaje zamknięte.

Wszystkie fazy realizacji pomiarów jakości powietrza i emisji niebezpiecznych substancji do środowiska są prowadzone według ścisłych wytycznych Ministerstwa Środowiska dotyczących zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu. Wszelkie badania OBIKŚ są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, co może potwierdzić widoczny dla wszystkich klientów Certyfikat.

Najważniejsza jest jakość

Monitoring powietrza składowiska odpadów jest nie tyle przydatny, co niezwykle potrzebny. Zbyt intensywne ulatnianie się do środowiska substancji szkodliwych jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla pracowników pracujących na stałe na terenie składowiska. Odpowiednio przeprowadzane, częste pomiary zagwarantują zadowalającą kontrolę, która pozwoli dobrze rozplanować ewentualne uzdatnienie powietrza lub podjęcie innych działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, które i tak jest już niezwykle mocno narażone na wszelkie możliwe zanieczyszczenia.