Skip to content Skip to footer

Mechatronika. Brzmi solidnie

Mechatronika to dziedzina nauk o profilu interdyscyplinarnym. Łączy w sobie wiedzę z zakresu mechaniki i elektroniki. Projekty zakładające mariaż obu zakresów dzięki mechatronice zyskują optymalizację na najwyższym z dostępnych poziomów. W pracy nad konkretnymi inicjatywami korzysta się z różnych narzędzi na przykład projektowych, takich jak edrawings.

1. Odrobina historii

Termin mechatronika pojawił się w Japonii u schyłku lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia. Wprowadziła go do swego słownika pewna japońska firma o historii sięgającej początków dwudziestego wieku. Otrzymała też pozytywnie zatwierdzony atest na znak towarowy o nazwie Mechatronika. Firma od początków działalności zajmowała się łączeniem wyrobów myśli inżynieryjnej z podzespołami elektrycznymi. Wtedy jeszcze nie używano tak zaawansowanych technologii i narzędzi jak model MBD lub edrawings, jednak wyroby stały na najwyższym z możliwych poziomów.

Mechatronika rozkwitła w połowie lat 80 XX wieku dzięki burzliwemu rozwojowi elektroniki. I zmieniła się w oddzielną gałąź nauki. W strukturze swoich wartości zakresów znaczeniowych zawiera oprócz czystej mechaniki i nowoczesnej elektroniki, oprogramowanie i sterowanie. Częścią wspólną mechaniki i elektroniki jest elektromechanika. Zazębiające się płaszczyzny mechaniki i softawe generują zainteresowanie dedykowanym oprogramowaniem, którym w tym wypadku jest grupa aplikacji CAD/CAM takich jak edrawings i edrawings viewer. Elektronika i sterowanie dały początek wyspecjalizowanym układom sterowania, a kiedy dodamy do tego warstwę oprogramowania powstanie dział sterowania cyfrowego. W samym centrum, tworząc jądro zagadnienia na zbiegu wielu nakładających się dyscyplin i wykorzystywanych w pracy narzędzi leżą filary mechatroniki: modelowanie, symulacja i dwa fizyczne wytwory myśli mechatronicznej, czyli mikroelementy i czujniki.

2. Podstawy projektowania

Fundamentem projektowania w mechatronice jest praca z modelami. Wielkie zasługi dla przyspieszenia prac oddaje edrawings viewer, a środowisko programistyczne CAD zapewnia niezmienność okoliczności i nawyków. Pełna kompatybilność różnorodnych funkcjonalności wpływa pozytywnie na efekt. Priorytetem jest optymalizacja, co w warunkach produkcji masowej ma kardynalne znaczenie. W masie wyprodukowanych elementów każda sekunda i uncja cennych materiałów jest na miarę globalnego sukcesu, tak finansowego, jak i rozumianego ogólnie jako długofalowa pomyślność w realizacji planów etapowych.