Skip to content Skip to footer

Jak wybrać serwis wózków widłowych na Śląsku?

Polska w ostatnich latach stała się atrakcyjnym obszarem logistycznym. Wiele firm o zasięgu światowym chętnie wynajmuje powierzchnie magazynowe. Decydujące znaczenie mają atrakcyjne ceny, dogodna lokalizacja, dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa oraz możliwości rynku pracy.

Czy Śląsk jest atrakcyjnym rejonem dla firm logistycznych?

W ostatnich latach potencjał gospodarczy Śląska nie opiera się na kopalniach, wiele z nich zostało zamkniętych, inne ograniczyły działalność. Efektem tego jest wiele budynków, które stoją puste lub zostały przeznaczone na magazyny. To właśnie w tym kierunku podążają firmy działające na tym rynku.

Śląsk spełnia wszystkie warunki niezbędne dla rozwoju firm logistycznych:

• duże powierzchnie do wynajęcia,
• bliski dojazd do autostrad,
• bardzo dobre połączenia wschód-zachód, północ-południe,
• duże zasoby kadrowe.

Wózki widłowe w magazynie

To absolutnie niezbędny sprzęt do przemieszczania ładunków na terenie magazynu. Mogą przemieszczać towary na odległość, ale także na wysokość. Czasami ze względów technicznych konieczne jest zastosowanie podestów wysokościowych.

Wykorzystywanie wózków widłowych i podestów wysokościowych obwarowane jest wieloma przepisami, które mają zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo.

Wszyscy pracownicy obsługujący wózki widłowe i podesty ruchome powinni mieć odpowiednie uprawnienia. Ponadto ich obowiązkiem jest codzienne sprawdzanie pojazdu i zgłaszanie wszelkich usterek.

Serwis wózków widłowych

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) nakłada na właścicieli wózków widłowych szereg obowiązków dotyczących ich serwisowania i okresowych przeglądów. Celem tych przepisów są przede wszystkim względy bezpieczeństwa.

Ze względów ekonomicznych najkorzystniejszym rozwiązaniem jest podpisanie długoterminowej umowy z firmą, która świadczy serwis podestów ruchomych i wózków widłowych. Podpisując taką umowę można przede wszystkim wynegocjować atrakcyjną ceną, szybki termin usuwania usterek, możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego, gdy naprawa będzie trwała dłużej. Ważne jest też, by serwis dysponował oryginalnymi częściami.

Jak wybrać dobry serwis podestów ruchomych i wózków

Poza wyżej wymienionymi kryteriami kwestią kluczową jest czas. Każda niesprawność pojazdu oznacza przestoje i opóźnienia, przekłada się to na konkretne straty. Dla firm działających na Śląsku najlepszym rozwiązaniem jest serwis wózków widłowych Tychy. Ze względu na odległość i dobre połączenia w krótkim terminie może dotrzeć do każdego klienta na Śląsku. Zaletą jest świadczenie usług mobilnych. Samochody serwisowe wyposażone są w komplet narzędzi oraz podstawowe części zamienne. Dzięki temu usługa może być wykonana na terenie magazynu.