Skip to content Skip to footer

Zabytkowy dom

Piękna kamieniczka w centrum starówki, karczma w prawdziwym starym młynie, uroczy dworek na wsi – to wszystko są piękne marzenia, które wielu z nas chodzą po głowie. W zasadzie są też one całkiem realne – nic przecież nie stoi nam na przeszkodzie, abyśmy takie zabytki kupili. Jednakże wówczas nakładamy też na siebie pewne obowiązki…

Mój dom jest zabytkowy – co to oznacza?

Zacznijmy jednak od samej definicji zabytków. Otóż zgodnie z ustawową definicją, zabytkiem jest „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Jak zatem widać ta definicja jest naprawdę dość szeroka…

Nas jednak interesuje w tym artykule tylko zabytek nieruchomy, a zatem „nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości spełniających definicję podaną wyżej dla zabytku”. Generalnie zaś zabytkiem po prostu jest nieruchomość wpisana do Rejestru Zabytków.

Remont zabytków – jak to zrobić?

Jakie konsekwencje w praktyce niesie ze sobą ten fakt, że jesteśmy opiekunami jakiegoś zabytku? Otóż jesteśmy od razu zobowiązani też do zachowania go w dobrym stanie. Tu zaś w grę wchodzi remont zabytków.

Jak to wygląda? Otóż przede wszystkim podczas uzgadniania planu remontu zabytku współpracujemy z lokalnym konserwatorem – nie można tak po prostu czegoś zrobić. Na początek potrzebny jest bardzo szczegółowy plan, który następnie musi zostać zaakceptowany przez konserwatora.

Posiadanie zabytku – obowiązek czy przyjemność?

Czy jednak remont zabytków rzeczywiście jest tak nieprzyjemnym doświadczeniem? Otóż nie do końca. Przede wszystkim biorąc w posiadanie pewien obiekt musimy być świadomi jego historycznego znaczenia. Co za tym idzie – trzeba wiedzieć, że jego wygląd musi być zachowany. Jeżeli zatem od początku chcemy raczej zrobić wszystko po swojemu to lepiej nie wybierać zabytku…

Warto także podkreślić, że dzisiaj można starać się o naprawdę bardzo wiele dotacji na remont zabytków – zarówno z Unii Europejskiej, jak i organizacji państwowych, fundacji albo nawet lokalnych władz samorządowych. Warto na ten temat porozmawiać z konserwatorem wojewódzkim – on na pewno coś doradzi.

Artykuł powstał we współpracy z PPKZ S.A.